Activiteiten door de jaren heen

Onze afdeling Mechelen organiseerde in de loop der jaren heel wat activiteiten. In de jaren 80 van vorige eeuw waren de “MERATO”-tentoonstellingen alom bekend en druk bezocht. Dankzij de vele standen kon het brede publiek met talrijke facetten van het radioamateurisme kennis maken.

Ook de “vossejachten” kenden veel bijval. Met een dier had het niets te maken; het woordje “vos” slaat immers op een verborgen zendertje dat met peilapparatuur om ’t er snelst moet worden gelokaliseerd.

Ook aan de erfgoed- en speeldagen die in Mechelen door de overheid worden georganiseerd neemt onze afdeling geregeld deel.

Maar onze club zette haar schouders ook onder activiteiten i.s.m. de nationale vereniging. Zo werd speciaal voor de jeugd een radioverbinding met het ruimtestation ISS op poten gezet waarbij kinderen beurtelings een vraag aan de astronauten aan boord konden stellen. Allemaal via radioamateur frequenties! 
Maar ook de algemene ledenvergadering en het nationale UBA-Congres werd al ’n keertje door MCL verzorgd.

MERATO

MERATO stond eigenlijk voor Mechelse Radioamateur Tentoonstelling.
De tentoonstelling werd meermaals in het Mechelse Scheppersinstituut georganiseerd. Nagenoeg alle leden staken geestdriftig de handen uit de mouwen om van de happening een onmiskenbaar succes te maken.

Velddagen

Doorheen de jaren nam MCL ook vaak deel aan velddagen. Tijdens zo’n velddag wordt getraind om radioverbindingen onafhankelijk van het stroomnet te maken. In feite is dit een oefening voor ’t geval de elektriciteit uitvalt.

MCL heeft een traditie om zo’n velddag om te toveren in een echt social event waarbij ook familieleden welkom zijn. Hierbij wordt de hongerige ziel niet vergeten 😉

Erfgoeddag

Meermaals nam MCL deel aan de jaarlijkse door de overheid georganiseerde erfgoeddag. In deze optiek belichtten we veelal de telegrafie. Morse is immers door de drie gewesten van België erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Speeldag

Tot voor enkele jaren organiseerde de Stad Mechelen jaarlijks een speeldag. Een drukte van jewelste met kinderen die van allerlei spelactiviteiten konden proeven.

MCL was vaak aanwezig met een stand waar jongeren bijvoorbeeld geblinddoekt en met behulp van radiocommunicatie snoepgoed moesten zoeken. Of ze konden – met wat hulp – een heel eenvoudig morse seinsleuteltje op basis van een blokje hout en een paperclip in mekaar knutselen.

Vossejachten

Eind der zeventiger jaren werd MCL berucht om z’n vossejagen. Nee hoor, dieren kwamen er niet aan te pas. Een “vos” betekende een verborgen zendertje dat met peilapparatuur moest worden opgespoord. In tempore non suspecto deden we dat vanuit de auto, later ook steeds vaker te voet.

Tijdens de Coronacrisis namen we de draad weer voorzichtig op. Als buitenactiviteit was dit één van de toegelaten activiteiten.

UBA Statutaire ledenvergadering & Congres

Als vzw organiseert de UBA elk jaar een statutaire ledenvergadering. 
In mei 2022 werd deze ingericht door de afdeling MCL. 

Previous slide
Next slide

Deze website maakt gebruik van cookies

Om je surfbeleving op deze website optimaal te maken maakt de website van de Mechelse Zendamateurs gebruik van cookies.